Alois Jirásek-Staré pověsti české

O autorovi Alois Jirásek

Významný historický romanopisec a povídkář, zakladatel českého realistického románu, autor historických a pohádkových her a dramat ze soudobé společnosti.

Narodil se 23.8. 1851 v Hronově jako syn tkalce (později pekaře), zemřel 12.3. 1930 v Praze.
Vystudoval Gymnázium v Hradci Králové. Chtěl se stát malířem, ale z existenčních důvodů začal studovat historii na Filozofické fakultě v Praze. Pracoval jako středoškolský profesor (Litomyšl, Praha). V roce 1917 podepsal Manifest českých spisovatelů, který požadoval pro český a slovenský národ samostatnost. Po válce byl krátkou dobu senátorem, více se však politice nikdy nevěnoval.

Ve svých dílech se soustředil především na tři období českých dějin: období husitského hnutí a let těsně následujících, období protireformace a dobu národního obrození.

Díla

Povídky: Maryla, Zemanka, Skaláci, Povídky z hor, Nevolnice, Pandurek, Z Čech až na konec světa, Maloměstské historie, Na ostrově

Pověsti: Staré pověsti české

Romány: Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Skály, Psohlavci, Temno, Na dvoře vévodském, V cizích službách, Husitský král

Románové kroniky: F.L.Věk, U nás

Historická dramata: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé, Kolébka, Gero

Pohádkové drama: Lucerna

Hry ze současnosti: Vojnarka, Otec

O knize Staré pověsti české

Vydalo SPN v praze roku 1970, tato kniha je bez ilustrace, kniha má 211stran.

Stručný obsah:Pověst O Čechovi

Pověst vypráví o praotci Čechovi, který přivedl slovanské kmeny na naše uzemí v okolí hory Říp.

Ukázka:V ten čas oba bratři mocného rodu,oba vojvodové,Čech a Lech,spolu se o to snesli,že opustí rodnou zemi bojem neblahou.